АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

В Условията на непрекъснати промени в нормативните изисквания,
НИЕ се стремим да минимизираме административните ангажименти на НАШИТЕ КЛИЕНТИ, като бихме могли да им предоставим:

  • - Помощ и представителство при вписване на обстоятелства в Търговския регистър

  • - Деклариране на получени и предоставени заеми, както и др.вземания и задължения в
    чуждестранна валута пред БНБ

  • - Помощ при издаване на удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения

  • - Изготвяне и подаване на декларации и др.документи пред трети институции – банки,
    лизингови компании, контрагенти и др.

  • - On-line банкиране и др.