Партньори

”С+С Аутоматион”ООД.

РЕКАУНТ работи в пряко партньорство със ”С+С Аутоматион”ООД. Дружеството разработва и внедрява интегрираната система за фирмено управление ПОЛИКОНТ. Системата автоматизира финансово-счетоводната дейност, заплащането на труда и управлението на човешките ресурси. ПОЛИКОНТ се използва за управление на производството и реализацията на стоките и продукцията. 

Счетоводната кантора осъществява качествено и надеждно обслужване на своите клиенти чрез използването на ПОЛИКОНТ.