СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Професионалното счетоводно обслужване на всяка една компания в динамична и конкурентна среда,  бързо развиващите се и променящи се пазарни условия е предпоставка за стабилност, ясна визия, правилно планиране и адекватност на управленските решения.

РЕКАУНТ Ви предлага прецизност, експедитивност и креативност.

Услугите на компанията в областта на счетоводството включват:

  • - Текущо осчетоводяване на първичните документи

  • - Ежемесечно изготвяне на Справки-декларации и отчетни регистри по ЗДДС

  • - Изготвяне на платежни документи към контрагенти, банкови и лизингови институции, включително работници и служители на клиентите ни и др.

  • - Подаване на всички изисуеми по Закон декларации в съответните дирекции на Националната агенция по приходите, НОИ, Митническа администрация и други с електронен подпис на кантората.

  • - Изготвяне на Счетоводен и Данъчен амортизационен план

  • - Изготвяне на Годишен финансов отчет, доклад за дейността на предприятието и всички други изискуеми по Закон

  • - Изготвяне на Годишна данъчна декларация

  • - Изчисляване на дължими авансови вноски

  • - Изготвяне и подаване на декларации по ЗМДТ за определянето на Местните данъци и такси, включително облагането с патентен данък